17
Jan

Gradinița și preșcolarii. Capitolul 3 – Conștientizarea și dezvoltarea simțurilor

Despre preşcolar se afirmă că are o deschidere perceptivă specială asupra spectacolului lumii, că este avid de a cunoaşte, ceea ce stimulează în grad înalt dezvoltarea tuturor capacităţilor sale senzoriale şi face să se spună că acest studiu are o deosebită importanţă pentru toate achiziţiile de mai târziu.

Percepţiile tactile devin mai fine pentru că dezvoltarea  motricităţii permite nu doar manipularea obiectelor, ci pipăirea lor, ajutând la identificarea mai uşoară a rugozităţii, moliciunii, netezimii suprafeţelor obiectelor. Creşte posibilitatea integrării într-un tot a informaţiilor tactile şi copilul poate recunoaşte un obiect familiar chiar dacă doar îl pipăie. Copiii pot exprima verbal mai bine însuşirile tactile ce caracterizează obiectele.

Percepţiile vizuale devin cele mai importante componente ale cunoaşterii senzoriale. Văzul integrează toate celelalte informaţii de la alţi analizatori. Copiii disting mai multe culori şi le denumesc foarte corect, diferenţiază vizual particularităţi mai fine de formă, percep corect relaţiile spaţiale, dispun de scheme de explorare perceptivă pentru obiectele familiare şi astfel viteza de receptare şi identificare creşte. Au structuri perceptive stabilizate pentru figurile geometrice principale (triunghi, pătrat, „rotund”) şi au deja mecanismele neurofuncţionale ale constanţelor perceptive aproape ca ale adultului.

Percepţiile auditive progresează pe cele trei planuri principale: auz fizic, muzical, fonematic. Studiile au arătat faptul că cei mici sunt foarte activi și sensibili în exploatarea ambientului auditiv. Preşcolarii diferenţiază şi mai multe sunete şi zgomote naturale şi le raportează corect la sursa lor. Un băieţel de 4 ani diferenţia sunetul motorului automobilului părinţilor când aceştia se apropiau de casă. Auzul muzical este mai fin şi copiii pot asculta dar şi interpreta linii melodice mai simple, specifice pentru ei. Cel mai mult se dezvoltă auzul fonematic şi astfel ei pot recepţiona corect mesajele verbale care vin de la alţii iar pronunţia cuvintelor şi frazelor este evident îmbunătăţită. Grădiniţa exersează în mod special auzul fonematic pentru a-i pregăti pe copiii pentru şcoală.